Leseløver

Cappelen Damm

Kjøp bok:

Andre opplag:)


Kjøp bok:

Tredje opplag:)

Forfattaren les

Kjøpa bok?


Lenker
« Arbeidsstova: Genialitet, kva er det? | Main | Arbeidsstova: Skildring »
tirsdag
sep202011

Bak bøkene: Silje Stavrum Norevik

Ta større risiko!

Haust betyr bøker, ikkje berre at dei kjem ut men også at dei blir anmeldt. Men kva ser ein kritikar etter når ho eller han skal skriva om ei bok? Og er det noko norske bøker manglar? Silje Stavrum Norevik melder vaksenbøker for Dagbladet og er gjest i Bak bøkene for å gi deg svaret på mellom anna desse spørsmåla.

Silje Stavrum Norevik etterlyser forfattarar som er villig til å ta større risk både språklig og tematisk i bøkene sine.

Kva meiner du? Er norske forfattarar for puslete?

 

Her kan du lesa nokre av Norevik sine kritikkar i Dagbladet.

Om Adam Hiorts veg av Brit Bildøen: "Ikke akkurat Don Quijote"

Om Nu Jävlar av Heidi Linda: "Denne boka bør du lese i vår"

Om De udødlige av Kjetil Bjørnstad: "Dette er ikke en roman, Kjetil Bjørnstad"

Om Flommens år av Margaret Atwood: "En fascinerende og vakker skrekkvisjon"

 

Forfattaren Silje nemner i intervjuet som ei ho har sansen for er danske Naja Marie Aidt som vann Nordisk Råds Litteraturpris i 2008 for novellesamlinga Bavian.

Neste gjest i Bak bøkene, er ein forfattar med to utgjevingar på samvitet. Ingen av bøkene passar for sarte sjeler.

 

 

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>