Write For Us

Ingelin gir informasjon rundt bøker og forfattere. Her publiserer vi bokanmeldelser, forfatterintervjuer, artikler knyttet til bokforslag, bokklubber og andre litterære stoff.

Ingelin leter alltid etter nye bidragsytere. Hvis du kan skrive noe interessant eller provoserende om litteratur eller bøker på mellom 500-1000 ord, er vi interessert i å høre fra deg.

Type innhold:

  • Det kan være relatert til litteratur, bokforslag eller boklister, bokanmeldelser, bokklubber eller litteraturrelaterte artikler.
  • Kun rike artikler av høy kvalitet.
  • En artikkel må inneholde minimum 500 ord. Det er ingen grense for maksimalt antall.
  • Ingen duplikat eller søppelpost.
  • Nevn det aktuelle sitatet hvis du har inkludert noen data.